Our journey to Mexico
Photoreportage - The story of stones

< Our journey to Mexico

Každá oblast v Mexiku je bohatá na jiné minerály, vydali jsme se tedy na cestu za kameny. První magické místo, které nás okouzlilo je Chiapas, stát na jihu Mexika, který oplývá jak přírodním bohatstvím, se stále živoucí džunglí, tak historickou stopou, kterou zde otiskly civilizace, jako Máyové. Už v muzeích, které jsme navštívili, jsme žasli nad zpracováním kamene, tak nad jeho váhou v symbolice. Velcí panovnící byli pohřbíváni s Jadeity sevřenými v dlaních a na hlavě měli masku z jadeitu, tyrkysu a dalších drahých kamenů.

Jadeit je minerál, nejčastěji v zelených tónech a mnoha dalších odstínech, který má ochrannou moc. Nese symboliku čistoty a harmonie. Chiapas je místo bohaté nejen na Jadeit, ale také na Jantar.

Jantar je mineralizovaná pryskyřice třetihorních jehličnanů stará 25 až 40 miliónů let. Jantar má silné spojení se zemí, léčivou a očistnou moc. Ve šperkařství a ke zdobnému užití se jantar používá od pradávna.

V Mexiku je naleziště jednoho z nejvzácnějších druhů jantaru, a to červeného.

Naší další cesta měla směr do samotného centra Mexika, do Teotihuacánu ležícího 50 km od Mexico City. Teotihuacán je nejen v mexických mýtech popisován jako zvláštní, magické, osvátné místo skrývající mnoho tajemství a ohromující svou monumentalitou. Slovo Teotihuacán pochází z aztéckého nahuatl jazyka a znamená „město bohů“, neboli město, kde je hojnost bohů. Dominantami jsou zde dvě posvátné stavby, pramida Slunce a pyramida Měsíce. Celé místo je zahaleno mnoha záhadami o původu posvátného města, na kterém se usídlili Aztékové. Tato oblast Mexika je bohatá na obsidiány. Obsidián je původem sopečné sklo, kdy je láva při prudkém doteku vody ochlazována, což vede ke vzniku sklovité struktury. Obsidián byl využíván indiánskými civilizacemi jako ochrana před zlými silami. Aztékové a Máyové  jej užívali mimo jiné i jako nástroj, pro jeho dobré vlastnosti ostří. Ve vesniče v okolí Teotihuacánu se nachází mnoho řemeslníků pracujících s obsidiány, navštívili jsme mistra Efréna, který nám umožnil nahlédnou do jeho dílny a prohlédnout si celý proces zpracování kamene od nalezených kusů, přes řezání na menší tvary a následné leštění a dolešťování. Všechnu práci na kamenech zhotovují ručně na brusných kotoučech až do finální podoby, která se usazuje do šperku. Pro přímý přesun z dílny, přes nás k vám, je viditelná vysoká kvalita lesku a brusu kamene.

Poslední cesta vedla na severozápad Mexika, do Querétara. Tento stát je bohatý na více drahých kamenů a minerálů. Nejvzácnější kameny, které mají výskyt v Austrálii a zde jsou Opály. Opál je považován za drahokam, který vzniká procesem zvětrávání, či vulkanickou činností a má schopnost opalizovat. To znamená, že dopadající světelné záření se rozkládá ve spektrum monochromatických světelných záření, které lidské oko vnímá jako spektrální barvy. Tato neuvěřitelná barvoměna vytváří kaleidoskop barevných vzorů a proměn, které nás uchvátily. Zde jsme vydali také do vesnice nedaleko hlavního města, kde je mnoho mistrů pracujících s opály celý život. Jejich dílny jsou skromně vybaveny formou postavené boudy na pozemku u domu, ale v jejich dovednostech jsou viditelná léta práce a zručnost vedená k dokonalosti. V tomto místě jsme také pořizovali Calcedonie, minerály, které jsou také vulkanického původu a každý z nich je umělecké dílo již samo o sobě svou kresbou a strukturou linoucí se na povrch.

Během minulého roku, který jsme strávili na tomto kontinentu jsme se naučili novému způsobu zpracování amuletů a po návratu do České republiky jsme zjistli, že chceme v řemesle pokračovat a prohlubovat naše dovednosti i vědomosti o kamenech. Plánujeme tedy další cestu za poznáním, kterou budeme dokumentovat a sdílet s vámi.